தொடர்பு

ஸ்ரீ பத்திரகாளி அம்பாள் தேவஸ்தானம்

வித்தியாலயம் வீதி,

திருக்கோணமலை,

இலங்கை

தொலை பேசி: 0094 26 2222760